[ Rueangdech ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เรืองเดช แก้วเรือง
ชื่อเล่น : 
เดช
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
28/7/2545
อายุ : 
16
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
dech5784@gmail.com  
ที่อยู่ : 
128
อำเภอ : 
ปราสาท
จังหวัด : 
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 
32140
เบอร์โทรศัพท์ : 
0955718059
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย