ชื่อ - นามสกุล :นางทิพย์การุนย์ วรรณโย
ตำแหน่ง :ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :166/1 หมู่10 ต.โคกยาง
Telephone :0933215481
Email :