ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจีรวรรณ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ