ชื่อ - นามสกุล :นางดาเรศ อยู่สบาย
ตำแหน่ง :ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ที่ปรึกษางานวิชาการ