ชื่อ - นามสกุล :นายจักรี บำรุงภักดิ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :0901657951
Email :Jakreenoi@gmail.com