ชื่อ - นามสกุล :นายนฤพันธ์ ภักดี
ตำแหน่ง :ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :