ชื่อ - นามสกุล :นายนฤพันธ์ ภักดี
ตำแหน่ง :ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :